Explore

Binnen de Explore fase zal de app gemaakt worden, gebaseerd op het onderzoek uit de Understand fase. Dit zal gebeuren in twee fases, een design en een technische fase. Het maken van de app is opgedeeld in deze twee fases, omdat niet alleen design een groot aspect is van de app, maar ook het technische gedeelte. 

Design

In de design fase worden de kleuren, de typografie en de layout vastgesteld. Verder zal er ook in gegaan worden op telefoon afhankelijke aanpassingen, zodat de app op elke telefoon goed zichtbaar is. Verder zal ook de UI/UX uitgewerkt worden.

Technisch

Tijdens het technische gedeelte van de explore fase wordt er gekeken hoe een AR app gemaakt wordt, en welke functionaliteiten haalbaar zijn. Daarnaast wordt ook uitgelegd wat er gemaakt is en waar de knelpunten van de app zitten. 

  • Serious games
  • Het spel

In het onderzoek is naar voren gekomen dat jongvolwassenen een serious game heel interessant vinden, waardoor dit een goed product is om de boodschap mee over te brengen. Zo vonden de meeste jongvolwassenen het gebruiken van een serious game voor educatieve doeleinden geschikt en motiverend. 

Doel

Het doel van de serious game is om jongvolwassenen meer inzicht te geven in tegenstrijdigheden tussen maatschappelijke trends. Ook is de bedoeling dat jongvolwassenen onderwerpen via andere kanten gaan bekijken en niet alleen blijven bij een eigen mening. Het leren omgaan met tegenstrijdige feiten en niet alleen vanuit emotie een keuze maken/mening uiten is erg belangrijk. 

 

Het eerste idee was om een informatiefilm te maken, maar uiteindelijk leek een serious game een betere keuze aansluitend op de doelgroep. Door er ook AR aan toe te voegen, is het een serious AR game geworden. 

De game zal bestaan uit de elementen besproken binnen de understand fase. Deze acht elementen zullen elk visueel weergegeven worden als onderdeel van een wereld. De elementen zijn ook vier paren die in evenwicht gehouden moeten worden.

Het eerste idee was om elke 5 seconden een leven weg te laten gaan. Elke keer als een element gekocht wordt dan komen er weer levens bij, maar als de elementen uit evenwicht zijn dan verlies je meer levens. Hierdoor moet je elementen blijven kopen om de wereld in evenwicht te houden. 

Het tweede idee is gelijk aan het eerste idee, maar met een uitbreiding. Er wordt een timer toegevoegd die automatisch elementen uit evenwicht brengt. De speler moet deze dan weer in evenwicht brengen door elementen te kopen. Zo wordt het spel meer een race tegen de klok, waardoor het iets spannender en uitdagender is.