Thema

Een Mixtopia is niet precies gedefinieerd, maar er wordt wel zo nu en dan over gefilosofeerd. Het is een tussenweg tussen Utopia en Dystopia, waarbij Utopia een beloofde/denkbeeldige/droom-land is, of anders gezegd een ideale maatschappij. Dystopia is juist het tegenovergestelde, het is een wereld die akelig en niet aangenaam is. Een plek waar je niet wil leven. Mixtopia is een mix van Utopia en Dystopia. Mixtopia bevat goede en slechte elementen en sluit meer aan bij de wereld zoals wij die kennen.

Maatschappelijke trends

Wat voor iemand een utopia is, kan voor iemand anders een dystopia zijn. Dit is een kwestie van perspectief, waarbij sommige mensen perspectieven delen op bepaalde vlakken en sommige mensen niet. Personen kunnen verschillende perspectieven hebben op verschillende vlakken, zoals politiek vlak. De polarisatie op politiek vlak is een relevant thema van nu, maar ook een die al veelbesproken is. Perspectieven kunnen ook verschillen bij sociale systemen, maatschappelijke trends en filosofische theorieën. Vooral maatschappelijke trends zullen besproken worden, maar natuurlijk zijn er ook overlappingen met systemen en filosofie. (Aitana, 2014)

Maatschappelijke trends of sociale trends zijn ontwikkelingen op sociaal of maatschappelijk vlak. Maatschappelijke trends blijven zich altijd ontwikkelen, maar er zijn ook tegenstrijdigheden tussen deze maatschappelijke trends. Vooral bij jongvolwassenen is er polarisatie rond maatschappelijke thema’s, waardoor dit de perfecte doelgroep is voor dit onderzoek.

Doelgroep

De doelgroep zijn jongvolwassenen tussen de 18 en 26 jaar. Hoe ervaren zijn tegenstrijdigheden tussen maatschappelijke trends?

Fieldresearch

Om de doelgroep over het onderwerp verder te onderzoeken, is een survey opgesteld. De uitkomsten worden verder besproken.

Gezondere levensstijl & Welvaartsziektes

Een gezondere levensstijl is steeds meer in opkomst en wordt ook ondersteund door techniek. Meer sporten en gezonder eten ondersteund door techniek, waarbij er steeds gekeken wordt wat, wanneer en hoe gezorgd wordt voor een gezondere levensstijl. Wel is er een sterke opkomst van welvaartsziektes. Zo is er een sterke toename van kanker, diabetes en obesitas. Dit kan verklaard worden door de toename van de welvaart. (Thaesis, 2020)

levensswelv-02
privenaandachtwebsite-01

Aandachtseconomie vs. privacy

We leven in een aandachtseconomie waarbij er veel nieuws beschikbaar is, maar er te veel is om overal de aandacht van de gebruiker te krijgen. De aandacht is dus schaars geworden terwijl er meer nieuws en advertenties worden geplaatst.  Om de aandacht van de gebruikers te krijgen wordt gebruik gemaakt van Big Data en AI. Wel zijn we steeds meer gesteld op onze privacy, er wordt steeds meer gekeken naar wat er met persoonlijke gegevens wordt gedaan. (Thaesis, 2020)

Horizontalisering vs. Arm en rijk

Horizontalisering betekent dat de bevolking zich gelijkwaardiger gaat voelen, waardoor er een gevoel is dat er minder hiërarchie is. Ook door sociale media en andere digitale media hebben personen een gevoel dat ze alles kunnen delen en gehoord worden. Wel is er steeds meer verschil tussen arm en rijk. Zo is er een steeds grotere kloof op economisch gebied, maar ook op het gebied van de levensverwachting. (Thaesis, 2020)

Serious gaming vs. Gameverslaving

Serious gaming is het leren van vaardigheden en het opnemen van kennis door middel van games. Dit heeft ook te maken met gamification, maar de weerzijde van het spelen van games, is dat het kan leiden tot een gameverslaving. Veel meer personen verliezen zichzelf in het spelen van games, maar verliezen ook banden met de offline-wereld en de samenleving. (Thaesis, 2020)

Aitana, A. (2014, 23 juli). Utopias, Dystopias, and Mixtopias - PowerPoint PPT Presentation. SlideServe. https://www.slideserve.com/aitana/utopias-dystopias-and-mixtopias

 

Thaesis. (2020, 9 december). 100 meest relevante maatschappelijke trends. https://thaesis.nl/maatschappij100/