Horizontalisering
&
Arm en rijk

Horizontalisering betekent dat de bevolking zich gelijkwaardiger gaat voelen, waardoor er een gevoel is dat er minder hiërarchie is. Ook door sociale media en andere digitale media hebben personen een gevoel dat ze alles kunnen delen en gehoord worden. Wel is er steeds meer verschil tussen arm en rijk. Zo is er een steeds grotere kloof op economisch gebied, maar ook op het gebied van de levensverwachting. 

Horizontalisering

De samenleving begint steeds gelijkwaardiger te worden, waardoor personen zich minder laten beïnvloeden door de hiërarchie en zich vrij door verschillende netwerken kunnen bewegen. Dit wordt ook wel horizontalisering genoemd. (Horizontalisering, 2015)

Horizontalisering heeft een aantal oorzaken, waaronder de individualistische houding en de zelfstandigheid van personen. (Peeters, 2010) Daarnaast is digitale media ook een oorzaak van de horizontalisering. 

Zo wordt er steeds meer online gewerkt en ook is het mogelijk door middel van sociale media ideeën, meningen en ervaringen te delen. (Horizontalisering, 2015)

Ook tussen de overheid en de samenleving vindt er een verschuiving plaats. Zo neemt de burger deel aan het besluit- en beleidsproces van de overheid. De overheid is niet langer de enige groep die beslissingen maakt, zo hebben burgers inspraak rond bepaalde onderwerpen zoals ICT en veeteelt. (Burger en overheid in de informatiesamenleving, 2001)

Arm en rijk

Ondanks dat de samenleven steeds gelijkwaardiger lijkt te worden, zijn de verschillen tussen arm en rijk steeds groter geworden. De koopkracht van de onderste 10 procent is tussen 1977 en 2011 met 30 procent achteruitgegaan, terwijl het inkomen van de rijkste 10 procent met 23 procent toenam. (Kloof tussen arm en rijk gegroeid, z.d.)

Uitkeringen zijn een belangrijke inkomstenpost voor de 10 procent huishoudens die het minst verdienen, maar door de jaren heen is de koopkracht achteruitgegaan, aangezien de uitkeringen niet meegegroeid zijn. Daarnaast heeft de onderste 10 procent vaak een lager uurloon door slechter betaalde banen of door banen die parttime zijn. (Kloof tussen arm en rijk gegroeid, z.d.)

Niet alleen door de inkomens is er ongelijkheid tussen arm en rijk, maar een andere verklaring is ook de vermogensongelijkheid. (Kloof tussen arm en rijk gegroeid, z.d.) Zo is de rijkste 20 procent nog rijker geworden, waardoor ze 64 procent van het totale vermogen hadden in 2017, in vergelijking met 59 procent in 2014. De verandering komt voornamelijk door het groter worden van de schulden. Wel wordt er gesproken over een hogere vermogensbelasting om zo de kosten van de coronacrisis te betalen. (Vervenne, 2020)

Burger en overheid in de informatiesamenleving. (2001). politieacademie.nl. https://www.politieacademie.nl/kennisenonderzoek/kennis/mediatheek/PDF/43-14151.pdf

 

Horizontalisering. (2015). Communicatietrends. http://decommunicatietrends.blogspot.com/p/derde.html

 

Kloof tussen arm en rijk gegroeid. (z.d.). De sociale alliantie. https://www.socialealliantie.nl/index.php/achtergronden/ongelijkheid-en-armoede/kloof-tussen-arm-en-rijk-gegroeid

 

Peeters, C. (2010). Waarin de horizontaliteit nu ook de literatuur heeft bereikt. Vrij Nederland. https://www.vn.nl/waarin-de-horizontaliteit-nu-ook-de-literatuur-heeft-bereikt/

 

Vervenne, W. (2020, 11 mei). Vermogensongelijkheid stijgt in België. De Tijd. https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/economie/vermogensongelijkheid-stijgt-in-belgie/10226239.html