Materialize

In de Materialize fase wordt het idee uit de Explore fase getest. Verder wordt er ook een plan opgesteld hoe de app geïmplementeerd zal worden. Hierbij zullen de kosten, de app informatie en de promotie besproken worden.

  • Test
  • Implementatie
  • Eindproduct

Er zijn verschillende tests uitgevoerd, om zo zeker te zijn dat de app intuïtief werkt. Er zijn veel verbeterpunten ontdekt tijdens de testen en de meeste hiervan zijn opgelost alvorens het te laten testen door de volgende persoon.  

Test 1 - Max

De eerste test die is uitgevoerd, is gedaan door Max. Uiteindelijk heeft hij het spel 3 keer gespeeld. De eerste keer was het nog wennen hoe het gespeeld moest worden. Aangezien de levens vrij snel aftelden, was het spel snel voorbij. Dit was niet heel erg, omdat er vrij snel een nieuw spel opgestart kon worden. Wel bleek het ook nog tijdens het laatste spel te snel te gaan. 

De volgende verbeterpunten zijn hier naar voren gekomen:

Wanneer de indicator zichtbaar is, dan is het ook handig dat er op het scherm gedrukt kan worden om de wereld te plaatsen. Zo werd er vaak op het scherm gedrukt, maar kon alleen via de "place" button de wereld geplaatst worden.

Verder gingen er vrij snel levens vanaf, waardoor het spel vrij snel voorbij was. Dit is opgelost door de timer wat langer te maken. Zo duurt het nu geen 5 seconden, maar 7 zodat het net iets langer duurt voordat de berekeningen worden gemaakt. 

Ook was de applicatie erg langzaam. Dit kwam natuurlijk deels doordat er een schermopname werd gemaakt, maar ook door de app zelf. Door de berekening naar 7 seconden te zetten zal de app iets sneller reageren, omdat er minder berekeningen tegelijk gemaakt worden.

De kwaliteit van de opname is niet heel goed, dit komt door de lengte. 

Test 2 - Lars

De verbeterpunten van de eerste test zijn toegevoegd voorafgaande aan de tweede test. De tweede test is uitgevoerd door Lars. Hij heeft het spel 1 keer gespeeld. 

Wat hier vooral naar voren kwam, was dat het niet geheel duidelijk was dat de wereld gedraaid en geschaald kon worden. Dit kan opgelost worden door afbeeldingen toe te voegen wanneer de wereld is geplaatst, maar voordat het spel begint. 

Verder was het niet geheel duidelijk wanneer de elementen in evenwicht waren. Er moest gezocht worden naar de balansbalken, waardoor het in eerste instantie onduidelijk was hoe de elementen in balans gehouden moeten worden. Het probleem is dat er te veel elementen zijn zodat ze niet allemaal toegevoegd kunnen worden aan de wereld zelf. Dit had weliswaar in de wereld getoond kunnen worden boven de elementen in realtime, maar dit is een te grote uitbreiding en het kost dan ook veel geheugen, waardoor het waarschijnlijk meer gaat haperen. 

Wel was het na een spel duidelijk hoe het gespeeld moest worden en het was ook een leuk spel volgens Lars. 

Test 3 - Ludo

Er zijn afbeeldingen toegevoegd hoe de wereld geschaald en geroteerd kan worden. De derde test werd uitgevoerd door Ludo. De test verliep niet helemaal goed. De veranderingen met betrekking tot het roteren en schalen werken wel, maar er was niet genoeg concentratie om echt aandacht te besteden aan de game.

Zo werd de wereld opgestart, maar werd de uitleg niet gelezen, waardoor Ludo niet snapte wat het doel was van de game. Dit is ook te zien op het filmpje, aangezien hij teruggaat naar het startscherm, maar eerst nog een aantal keer op resume drukt. Daarna wordt het spel nog niet gespeeld, aangezien er niet op de elementen gedrukt wordt. 

Ludo gaf alleen aan dat de app soms traag reageert. Dit is een bekend probleem, ook van de vorige tests. Wel vond hij het interessant, wat op zich al bijzonder is, aangezien het spel niet gespeeld is. 

Test 4 - Melissa

Er is sinds de vorige test niks verbeterd. De laatste test is uitgevoerd door Melissa. Melissa studeert zelf sociaal werk, waardoor ze het onderwerp erg interessant vond. Ook snapte ze snel hoe alles werkte en vond ze het ook leuk om te spelen.

Wel kan er opgemerkt worden dat het roteren niet helemaal goed gaat. Ondanks de toevoeging van de afbeelding is het roteren nog lastig. Dit kan alleen niet opgelost worden, aangezien er alleen op deze manier geroteerd kan worden. 

De app zal geplaatst worden in de Google Play store en in de Apple App Store, zodat de app op elk besturingssysteem beschikbaar is. Wel kunnen veel mobiele telefoons nog geen ondersteuning voor AR. Zo kan alleen iemand met een IPhone 6 of nieuwer de AR app gebruiken. Voor Android zijn er te veel verschillende merken en telefoons om op te noemen, maar er is hier een lijst te vinden met welke telefoons AR ondersteunen.

Kosten

De kosten om een app in de Google Play Store te publiceren zijn $25,-, dit is omgerekend €20.44. Dit is een eenmalige uitgave voor de app. In de Apple App Store moet er $99,- per jaar betaald worden. Dit is omgerekend €80.98. (Myler Media, 2019)

Aangezien de app geen geld zal kosten om te installeren en er geen advertenties geplaatst zijn, zijn er geen inkomsten. Wel kunnen er advertenties toegevoegd worden aan het spel. Deze kunnen dan het beste geplaatst worden wanneer er op de pauze knop gedrukt wordt. Hierdoor worden de advertenties vaak gezien, maar staan ze niet in de weg van het speelgemak. 

Informatie

Naast kosten moet er voor beide platformen informatie aangeleverd worden over de app. Zo moet er een titel en een intro gegeven worden die beschrijven waar de app over gaat of wat het doel is. Verder kunnen er ook screenshot, afbeeldingen en video's geplaatst worden, om zo een eerste indruk van de app te geven. 


Mock-up door Sanghani (2019)

App icoon

Iconen moeten vaak in 3 verschillende groottes worden aangeleverd. Dit komt door verschillende telefoons met verschillende resoluties. Verder hebben sommige telefoons een rond app icoon terwijl andere telefoons een afgeronde vierkant hebben.  

Mock-up door Freegraphic.Top (2019)

Promotie

De promotie zal voornamelijk online plaatsvinden. Zo zal er een website en een Instagram-/Facebookpagina gemaakt worden. Hierop zullen screenshots geplaatst worden, alsook video's over de werking van de app. 

Via Facebook kan er ook gewerkt worden met FacebookAds. Wel kan dit erg duur zijn, aangezien de kosten per download tussen de 2 en de 4 euro liggen. Het adverteren in de Apple App Store en de Google Play Store is minder aantrekkelijk voor de app. Zo kan er in de Apple App Store alleen specifieke advertenties opgezet worden in een beperkt aantal landen. In de Google Play Store is het niet mogelijk om specifieke advertenties te plaatsen. (Emerce, 2017)

Op de homepage van de website zijn een aantal mock-ups te vinden die de app laten zien. 

De Android app is hier te krijgen!

Demo

Er is verder een korte demo gemaakt, zodat de app bekeken kan worden zonder de gehele app te downloaden. 

Online publicatie

De online publicatie is zo gemaakt dat het ook als promotiemiddel gebruikt kan worden.

Android Mockup. (2019, 9 november). Freegraphic.Top. http://freegraphic.top/mockups/android-mockup/

 

Emerce. (2017, 30 juni). Tien manieren om apps te promoten. https://www.emerce.nl/best-practice/10-manieren-om-apps-promoten

 

Myler Media. (2019, 18 april). Kosten om app in Google Play of App Store te plaatsen? https://www.mylermedia.nl/nieuws/kosten-app-in-appstore/

 

Sanghani, Y. (2019). Playstore Dark Mode Mockup. UpLabs. https://www.uplabs.com/posts/playstore-dark-mode-mockup