Over Mixtopia

Mixtopia is een serious AR game voor jongvolwassenen tussen 18-26 jaar. De game richt zich op polarisatie in maatschappelijke thema’s. Het doel van de game is om jongvolwassenen te laten nadenken over tegenstrijdigheden tussen maatschappelijke trends, zodat er meer inzicht gecreĆ«erd wordt.

Het proces heeft drie stadia doorlopen: